Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly pro volbu prezidenta ČR

vzdanise_kandidatury_stredula_01_2023.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 10.01.2023

Datum vložení: 10.01.2023

Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání a situační mapa - uzavírka silnice Údavy - Ždírec nad Doubravou

uzavirka_silnice_udavy_zdirec01_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

uzavirka_silnice_udavy_zdirec_mapka01_2023.pdf (velikost: 2 MB)

Datum vyvěšení: 10.01.2023

Datum vložení: 10.01.2023

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022

povinne_zverejnovane_informace_za2022.doc (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 02.01.2023

Datum vložení: 02.01.2023

Rozpočtové opatření č. 17 a 18/2022

rozpoctove_opatreni17a18_2022.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 30.12.2022

Datum vložení: 30.12.2022

Volby prezidenta ČR - informace voličům - žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci a o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování ze silničního motorového vozidla

informace_volicum_prenosna_schranka12_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

informace_volicum_zvlastni_zpusob_hlasovani12_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 29.12.2022

Datum vložení: 29.12.2022

Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zadání územního plánu obce Slavíkov

verejna_vyhlaska_projednani_up_slavikov12_2022.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 16.12.2022

Datum vložení: 16.12.2022

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Vysočina pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023

oznameni_svolani_1zasedani_komisi_volby_prezident12_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 13.12.2022

Datum vložení: 13.12.2022

Rozpočtové opatření č. 16/2022

rozpoctove_opatreni16_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2022

Datum vložení: 08.12.2022

Rozpočtové opatření č. 15/2022

rozpoctove_opatreni15_2022.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2022

Datum vložení: 08.12.2022

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023

pravidla_rozpoctoveho_provizoria_na2023.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2022

Datum vložení: 08.12.2022

Rozpočtový výhled pro střednědobé plánování rozvoje obce Vysočina pro roky 2023 - 2027

rozpoctovy_vyhled_na23-27.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2022

Datum vložení: 08.12.2022

Vyhlášení dvousložkové ceny pro vodné a stočné, platné od 1. 1. 2023 + komentář

vyhlaseni_ceny_vodneho_stocneho_na2023.pdf (velikost: 0.1 MB)

vodne_stocne_komentar11_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 01.12.2022

Datum vložení: 01.12.2022

Rozpočtové opatření č. 14/2022

rozpoctove_opatreni14_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2022

Datum vložení: 30.11.2022

Rozpočtové opatření č. 13/2022

rozpoctove_opatreni13_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2022

Datum vložení: 09.12.2022

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 28.11.2022

Datum vložení: 28.11.2022

Návrh rozpočtu KSH na rok 2023 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu KSH k 31.10.2022

navrh_rozpoctu_ksh_na2023.xlsx (velikost: 0 MB)

vykaz_hodnoceni_plneni_rozpoctu_k10-2022_ksh.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 22.11.2022

Datum vložení: 22.11.2022

Návrh rozpočtu SOMH na rok 2023 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOMH k 31.10.2022

navrh_rozpoctu_somh_na2023.xlsm (velikost: 0 MB)

vykaz_hodnoceni_plneni_rozpoctu_k10-2022_somh.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vyvěšení: 23.11.2022

Datum vložení: 23.11.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Vánoční jarmark

vyhlaska_oop_zmena_provozu_jarmark11_2022.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 18.11.2022

Datum vložení: 18.11.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

minimalni_pocet_clenu_komise_volby_prezident11_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 11.11.2022

Datum vložení: 11.11.2022

Oznámení voličům o době a místě konání voleb v obci pro volbu PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

informace_pocet_sidla_okrsku_volby_prezident11_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 11.11.2022

Datum vložení: 11.11.2022

Rozpočtové opatření č. 12/2022

rozpoctove_opatreni12_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 31.10.2022

Datum vložení: 31.10.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Vlastníkům lesů - Kůrovec

verejna_vyhlaska_oop_vlastnikum_lesu_kurovec11_2022.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 03.11.2022

Datum vložení: 03.11.2022

Usnesení č. 6/2022 z Ustavující schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni6_2022.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 18.10.2022

Datum vložení: 18.10.2022

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na částech katastrálních území Rváčov u Hlinska, Svobodné Hamry, Všeradov

vyhlaseni_platnosti_katastr10_2022.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 17.10.2022

Datum vložení: 17.10.2022

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

cez_upozorneni_odstraneni_stromovi10_2022.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 13.10.2022

Datum vložení: 13.10.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ochrana hranic

verejna_vyhlaska_oop_ochrana_hranic10_2022.pdf (velikost: 2.3 MB)

Datum vyvěšení: 06.10.2022

Datum vložení: 06.10.2022

Veřejná výzva - Výběrové řízení - účetní

vyberove_rizeni_tk10_2022.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 06.10.2022

Datum vložení: 06.10.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - most Stan

verejna_vyhlaska_oop_prechodna_uprava_provozu_most10_2022.pdf (velikost: 0.6 MB)

verejna_vyhlaska_rozhodnuti_povoleni_stavby10_2022.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 03.10.2022

Datum vložení: 03.10.2022

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rváčov

kpu_rvacov_rozhodnuti09_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.09.2022

Datum vložení: 29.09.2022

Rozpočtové opatření č. 11/2022

rozpoctove_opatreni11_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 26.09.2022

Datum vložení: 26.09.2022