Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

priloha1_fin2-12m.pdf (velikost: 6 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Návrh na závěrečný účet obce Vysočina za rok 2020

navrh_zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2020_06_2021.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Rozpočtové opatření č. 15/2020

rozpoctove_opatreni15_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 10.09.2020

Datum vložení: 10.09.2020

Rozpočtové opatření č. 16/2020

rozpoctove_opatreni16_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.09.2020

Datum vložení: 25.09.2020

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK - vydání Národního plánu povodí Labe, Odry aDunaje

vyhlaska_oop_povodi05_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 31.05.2021

Datum vložení: 31.05.2021

Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2021 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_poskytnuti_dotace1_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 26.05.2021

Datum vložení: 26.05.2021

Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2021 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_poskytnuti_dotace_c2_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 25.05.2021

Datum vložení: 25.05.2021

Veřejná vyhláška - Povolení výjimky vjezdu do chráněných přírodních míst

vyhlaska_povoleni_vyjimky_vjezdu_lesy05_2021.pdf (velikost: 1.5 MB)

Datum vyvěšení: 19.05.2021

Datum vložení: 19.05.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

rozpoctove_opatreni2_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.03.2021

Datum vložení: 03.03.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

rozpoctove_opatreni1_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.02.2021

Datum vložení: 02.02.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

rozpoctove_opatreni5_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 22.04.2021

Datum vložení: 22.04.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

rozpoctove_opatreni4_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 20.04.2021

Datum vložení: 20.04.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

rozpoctove_opatreni3_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 06.04.2021

Datum vložení: 06.04.2021

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 + Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

somh_navrh_zu_za2020_05_2021.pdf (velikost: 1.7 MB)

somh_zprava_o_auditu_za2020_05_2021.pdf (velikost: 8.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.05.2021

Datum vložení: 07.05.2021

Komunální služby Hlinecko - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 + zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

navrh_zaverecny_ucet_ksh_za2020_05_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

zprava_audit_ksh_za2020_05_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

Datum vložení: 05.05.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

verejna_vyhlaska_oop_prechodna_uprava_provozu04_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.04.2021

Datum vložení: 30.04.2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

kalkulace_cen_vodneho_za_rok2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 26.04.2021

Datum vložení: 26.04.2021

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

verjna_vyhlaska_fu_predpis_dane_z_nemovitosti04_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 20.04.2021

Datum vložení: 20.04.2021

Agentura ochrany přírody a krajiny - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

vyhlaska_agentura_ochrany_prirody04_2021.pdf (velikost: 2.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.04.2021

Datum vložení: 01.04.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo04_2021.jpg (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.03.2021

Datum vložení: 30.03.2021

Komplexní pozemkové úpravy Rváčov - Závěrečné jednání

kpu_rvacov_zaverecne_jednani03_2021.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 29.03.2021

Datum vložení: 29.03.2021

Upozornění pro vlastníky lesů - prevence před kůrovcem

upozorneni_vlastnikum_lesu_kurovec03_2021.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 10.03.2021

Datum vložení: 10.03.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - sčítací komisaři v obci Vysočina

scitani_lidu_domu_bytu2021_scitaci_komisari.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 12.03.2021

Datum vložení: 12.03.2021

Usnesení č. 1/2021 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni1_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 15.03.2021

Datum vložení: 15.03.2021

OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy na období 2021 – 2030

oznameni_o_navrhu_pp_chko_zdarske_vrchy.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.03.2021

Datum vložení: 11.03.2021

Schválení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Možděnice + příloha

schvaleni_kpu_mozdenice_priloha03_2021.pdf (velikost: 8.3 MB)

schvaleni_kpu_mozdenice03_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.03.2021

Datum vložení: 08.03.2021

Rozpočet obce Vysočina na rok 2021

rozpocet_obce_vysocina_pro2021_03_2021.docx (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 03.03.2021

Datum vložení: 03.03.2021

Rozpočtové opatření č. 25/2020

rozpoctove_opatreni25_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 21.12.2020

Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočtové opatření č. 26/2020

rozpoctove_opatreni26_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 22.12.2020

Datum vložení: 22.12.2020

Rozpočtové opatření č. 27/2020

rozpoctove_opatreni27_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 22.12.2020

Datum vložení: 22.12.2020