Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vysočina - Schváleno

priloha4_vysledek_prezkoumani_hospodareni_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 5 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

Datum vložení: 24.06.2020

Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2019 - Schváleno

priloha3_inventarizacni_zprava_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

Datum vložení: 24.06.2020

Příloha č. 2: Rozvaha - Schváleno

priloha2_rozvaha_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 1.4 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

Datum vložení: 24.06.2020

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka) - Schváleno

priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

Datum vložení: 24.06.2020

PŘÍLOHA č. 2: Příloha k výkazům k 31. 12. 2019 - Schváleno

priloha2_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

Datum vložení: 24.06.2020

Příloha č. 1 – FIN 2 – 12 M - Schváleno

priloha1_fin2-12m_schvaleno.pdf (velikost: 6 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

Datum vložení: 24.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

VPS k projednávání přestupků je uzavřena s městem Hlinskem s účinností od 1.4.2020

smlouva_prestupky06_2020.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 11.06.2020

Datum vložení: 11.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasná úprava provozu - zabezpečení svahu u Svobodných Harmů

vyhlaska_oop_uprava_provozu_hamry06_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 10.06.2020

Datum vložení: 10.06.2020

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo06_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 10.06.2020

Datum vložení: 10.06.2020

Návrh Závěrečného účtu KSH za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání KSH za rok 2019

navrh_zaverecny_ucet_ksh_za2019_06_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

zprava_audit_ksh_za2019_06_2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 04.06.2020

Datum vložení: 04.06.2020

Návrh Závěrečného účtu SOMH za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání SOMH za rok 2019

zprava_audit_somh_za2019_06_2020.pdf (velikost: 1.2 MB)

navrh_zaverecny_ucet_somh_za2019_06_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vysočina

priloha4_vysledek_prezkoumani_hospodareni_06_2020.pdf (velikost: 5 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2019

priloha3_inventarizacni_zprava_06_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Příloha č.2: Rozvaha

priloha2_rozvaha_06_2020.pdf (velikost: 1.4 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka)

priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2020.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Příloha č.2 - Příloha k výkazům k 31. 12. 2019

priloha2_06_2020.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

priloha1_fin2-12m.pdf (velikost: 6 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Návrh na závěrečný účet obce Vysočina za rok 2019

navrh_zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2019_06_2020.pdf (velikost: 1.3 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa strážníka/strážnice městské policie Hlinsko

vyberove_rizeni_straznik_mp_hlinsko06_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

Datum vložení: 03.06.2020

Usnesení č. 2/2020 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni2_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 20.05.2020

Datum vložení: 20.05.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020

rozpoctove_opatreni1_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 24.01.2020

Datum vložení: 24.01.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu - oprava mostu Králova Pila

vyhlaska_oop_uprava_provozu_kralova_pila05_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 18.05.2020

Datum vložení: 18.05.2020

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

zastupitelstvo_pozanka05_2020.jpeg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2020

Datum vložení: 05.05.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020

rozpoctove_opatreni5_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 12.05.2020

Datum vložení: 12.05.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

rozpoctove_opatreni3__2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 28.04.2020

Datum vložení: 28.04.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

rozpoctove_opatreni3_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 11.05.2020

Datum vložení: 11.05.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dokončení opravy silnice III/343 3 a doplnění stávajícího dopravního značení a zařízení v Možděnici

vyhlaska_oop_dokonceni_opravy_komunikace_mozdenice04_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 28.04.2020

Datum vložení: 28.04.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

verejna_vyhlaska_oop_prechodna_uprava_provozu04_2020.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 17.04.2020

Datum vložení: 17.04.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - krizová opatření - 6.4.2020

sb056-20_krizova_opatreni.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 06.04.2020

Datum vložení: 07.04.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Vlastníkům lesů

vyhlaska_opop_vlastnikum_lesu04_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 06.04.2020

Datum vložení: 06.04.2020