Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby

uzemni_rozhodnuti_umisteni_stavby_cez08_2022.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 29.08.2022

Datum vložení: 29.08.2022

Usnesení č. 4/2022 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni4_2022.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 23.08.2022

Datum vložení: 23.08.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kormorán velký

verejna_vyhlaska_oop_kormoran08_2022.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 22.08.2022

Datum vložení: 22.08.2022

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam nemovitostí

vyzva_vlastnikum_nemovitosti08_2022.doc (velikost: 0 MB)

seznam_pozemku_vysocina08_2022.xlsx (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 19.08.2022

Datum vložení: 19.08.2022

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Železné hory na období 2022 - 2031

oznameni_navrh_pp_chko_zelezne_hory08_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 09.08.2022

Datum vložení: 9.08.2022

Oznámení volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Vysočina

oznameni_stranam_pocet_sidla_okrsku07_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.07.2022

Datum vložení: 25.07.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022

rozpoctove_opatreni8_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.07.2022

Datum vložení: 29.07.2022

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo08_2022.doc (velikost: 7 MB)

Datum vyvěšení: 29.07.2022

Datum vložení: 29.07.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kormorán velký

vyhlaska_oop_kormoran07_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 21.07.2022

Datum vložení: 21.07.2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Vysočina

oznameni_volicum_volby_zastupitelstvo07_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 18.07.2022

Datum vložení: 18.07.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Vysočina 2022

stanoveni_poctu_clenu_ovk07_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.07.2022

Datum vložení: 11.07.2022

Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2022

rozpoctove_opatreni6a7_2022.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 11.07.2022

Datum vložení: 11.07.2022

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

komunalni_volby_stanoveni_poctu_zastupitelu07_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2022

Datum vložení: 01.07.2022

Zveřejnění registračních úřadů pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

registracni_urady_pro_podani_kandidatnich_listin07_2022.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2022

Datum vložení: 01.07.2022

Závěrečný účet obce za rok 2021 - schválený

zaverecny_ucet_obce_schvaleny_za2021_06_2022.pdf (velikost: 2.5 MB)

Datum vyvěšení: 29.06.2022

Datum vložení: 29.06.2022

Usnesení č. 3/2022 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3_2022.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 28.06.2022

Datum vložení: 28.06.2022

Usnesení o odročení elektronické dražby - Možděnice

usneseni_o_odroceni_drazebni_vyhlaska_mozdenice06_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 20.06.2022

Datum vložení: 20.06.2022

Zveřejnění nejnižšího potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

stanoveni_poctu_podpisu_komunalni_volby06_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 17.06.2022

Datum vložení: 17.06.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko a Návrh závěrečného účtu za rok 2021

zprava_audit_dso_za2021_06_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

navrh_zaverecny_ucet_dso_za2021_06_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2022

Datum vložení: 03.06.2022

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného na rok 2022

vodne_stocne_vyhlaseni_ceny05_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 25.05.2022

Datum vložení: 25.05.2022

Návrh na závěrečný účet obce Vysočina za rok 2021

navrh_zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2021_06_2022.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

priloha1_fin2-12m_06_2022.pdf (velikost: 5.9 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č.2 - Příloha k výkazům k 31. 12. 2021

priloha2_06_2022.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka)

priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2022.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č.2: Rozvaha

priloha2_rozvaha_06_2022.pdf (velikost: 1.8 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2021

priloha3_inventarizacni_zprava_06_2022.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

priloha4_vysledek_prezkoumani_hospodareni_06_2022.pdf (velikost: 4.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko za rok 2021

navrh_zaverecny_ucet_somh_za2021_06_2022.pdf (velikost: 14.2 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2022

Datum vložení: 02.06.2022

Návrh rozpočtu obce Vysočina na rok 2022

rozpocet2022_navrh.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.02.2022

Datum vložení: 03.02.2022

Rozpočtové opatření č. 36/2021

rozpoctove_opatreni_opr36_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 30.12.2021

Datum vložení: 30.12.2021