Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitostí, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí

vyzva_vlastnikum_nemovitosti08_2021.doc (velikost: 0.5 MB)

seznam_pozemku_vysocina08_2021.xlsx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 24.08.2021

Datum vložení: 24.08.2021

Oznámení o době a místě konání voleb v obci pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

oznameni_doba_misto_volby_ps08_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 24.08.2021

Datum vložení: 24.08.2021

Rozpočtové opatření č. 22/2021

rozpoctove_opatreni22_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.08.2021

Datum vložení: 23.08.2021

Rozpočtové opatření č. 19-21/2021

rozpoctove_opatreni19-21_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 09.08.2021

Datum vložení: 09.08.2021

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi08_2021.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 16.08.2021

Datum vložení: 16.08.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Wilsonova Hlinsko

vyhlaska_oop_zmena_provozu08_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

vyhlaska_oop_zmena_provozu_mapka08_2021.pdf (velikost: 3.6 MB)

Datum vyvěšení: 09.08.2021

Datum vložení: 09.08.2021

Rozpočtové opatření č. 18/2021

rozpoctove_opatreni18_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 04.08.2021

Datum vložení: 04.08.2021

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemku k pronájmu - Možděnice

spu_nabidka_pozemku_pronajem08_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 04.08.2021

Datum vložení: 04.08.2021

Rozpočtové opatření č. 17/2021

rozpoctove_opatreni17_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.07.2021

Datum vložení: 30.07.2021

Rozpočtové opatření č. 16/2021

rozpoctove_opatreni16_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Datum vložení: 19.07.2021

Rozpočtové opatření č. 15/2021

rozpoctove_opatreni15_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 13.07.2021

Datum vložení: 13.07.2021

Rozpočtové opatření č. 14/2021

rozpoctove_opatreni14_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 13.07.2021

Datum vložení: 13.07.2021

Rozpočtové opatření č. 13/2021

rozpoctove_opatreni13_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 08.07.2021

Datum vložení: 08.07.2021

Rozpočtové opatření č. 12/2021

rozpoctove_opatreni12_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.07.2021

Datum vložení: 07.07.2021

Rozpočtové opatření č. 11/2021

rozpoctove_opatreni11_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rváčov u Hlinska

kpu_rvacov_zaverecne_schvaleni07_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Datum vložení: 19.07.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9. října 2021

volby_ps_pocet_clenu_okrskovych_komisi07_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Datum vložení: 19.07.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

vyhlaska_oop_vylouceni_vstupu_do_lesu07_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 16.07.2021

Datum vložení: 16.07.2021

Komplexní pozemkové úpravy Všeradov – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

kpu_vseradov07_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 12.07.2021

Datum vložení: 12.07.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo07_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2021

Datum vložení: 01.07.2021

Schváleno - Příloha č.1 Územní samosprávné celky

schvaleno_priloha1_uzemni_celky.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2020

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Informace o schválení účetní závěrky obce Vysočina za rok 2020

schvaleni_ucetni_zaverky_za2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka)

schvaleno_priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2021.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č.2 - Příloha k výkazům k 31. 12. 2020

schvaleno_priloha2_06_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

schvaleno_priloha1_fin2-12m_za2020.pdf (velikost: 5.6 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vysočina

schvaleno_zprava_o_auditu_za2020.pdf (velikost: 3.5 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2020

shvaleno_inventarizacni_zprava_za2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č.2: Rozvaha

schvaleno_rozvaha_obce_vysocina_za2020.pdf (velikost: 1.8 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2020

schvaleno_zu_obce_vysocina_za2020.pdf (velikost: 2.7 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Usnesení č. 3/2021 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.06.2021

Datum vložení: 29.06.2021