Usnesení vlády ČR o krizovém opatření č. 407-414

sb166-20.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 14.10.2020

Datum vložení: 14.10.2020

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření čísla 398 - 402

usneseni_vlady398-402_10_2020.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 09.10.2020

Datum vložení: 09.10.2020

Usnesení č. 3/2020 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3o_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.10.2020

Datum vložení: 08.10.2020

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo09_2020.png (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.09.2020

Datum vložení: 30.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1 a 2/2020

narizeni_khs_pk_1-2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

narizeni_khs_pk_2-2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 23.09.2020

Datum vložení: 23.09.2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi_dopis09_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi09_2020.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 21.09.2020

Datum vložení: 21.09.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_dopravni_omezeni09_2020.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 21.09.2020

Datum vložení: 21.09.2020

Rozpočtové opatření č. 14/2020

rozpoctove_opatreni14_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 09.09.2020

Datum vložení: 9.09.2020

Rozpočtová opatření č. 11 až 13/2020

rozpoctove_opatreni11-13_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 24.08.2020

Datum vložení: 24.08.2020

Oznámení o době a místě konání voleb v obci pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

oznameni_doba_misto_krajske_volby09_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 14.09.2020

Datum vložení: 14.09.2020

Záměr obce Vysočina - Pronájem pohostinství

zamer_pronajem_pohostinstvi09_2020.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 07.09.2020

Datum vložení: 07.09.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

verejna_vyhlaska_aktualizace_zasad_uzemniho_rozvoje_pak08_2020.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 31.08.2020

Datum vložení: 31.08.2020

Upozornění pro vlastníky lesů - předcházení škoklivých činitelů na les

upozorneni_pro_vlastniky_lesa_kurovec08_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.08.2020

Datum vložení: 27.08.2020

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vysočina pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

krajske_volby_informace_stranam_pocty_clenu_komisi08_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 17.08.2020

Datum vložení: 17.08.2020

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi08_2020.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.08.2020

Datum vložení: 06.08.2020

Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2020

rozpoctove_opatreni9a10_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.08.2020

Datum vložení: 06.08.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kůrovec

vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_kurovec_zmena08_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.08.2020

Datum vložení: 05.08.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Trhová Kamenice + rozhodnutí o částečné uzavírce

vyhlaska_zmena_provozu_tk08_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

vyhlaska_zmena_provozu_rozhodnuti_povoleni_uzavirky_tk08_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 03.08.2020

Datum vložení: 03.08.2020

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo08_2020.jpg (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 24.07.2020

Datum vložení: 24.07.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

krajske_volby_pocet_clenu_komisi07_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 22.07.2020

Datum vložení: 22.07.2020

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku07_2020.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 22.07.2020

Datum vložení: 22.07.2020

Záměr obce Vysočina - směna pozemku

zamer_smena_pozemku07_2020.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 16.07.2020

Datum vložení: 16.07.2020

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

vyberove_rizeni_reditel_dsd_07_2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.07.2020

Datum vložení: 02.07.2020

Smlouva o poskytnutí dotace č.3/2020 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace_sk07_2020_01.jpg (velikost: 0.8 MB)

smlouva_dotace_sk07_2020_02.jpg (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2020

Datum vložení: 01.07.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMH za rok 2019 a schválený závěrečný účet SOMH za rok 2019

zprava_audit_somh_za2019_schvaleno.pdf (velikost: 1.2 MB)

zaverecny_ucet_somh_za2019_schvaleno.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.06.2020

Datum vložení: 29.06.2020

Řád veřejného pohřebiště obce Vysočina a souhlas se změnou řádu

rad_pohrebiste06_2020.pdf (velikost: 6.8 MB)

souhlas_znema_radu_pohrebiste06_2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 26.06.2020

Datum vložení: 26.06.2020

Schválení účetní závěrky za rok 2019

schvaleni_ucetni_zaverky_za2019_06_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 25.06.2020

Datum vložení: 25.06.2020

Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2019

zaverecny_ucet_obce_za2019_06_2020.pdf (velikost: 1.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.06.2020

Datum vložení: 25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020

rozpoctove_opatreni8_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.06.2020

Datum vložení: 25.06.2020

Rozpočtová opatření č. 6 a 7/2020

rozpoctove_opatreni6-7_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

Datum vložení: 24.06.2020