Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků, na kterých se nachází ochranné pásmo elektrického vedení

upozorneni_vlastnikum_pozemku_vedeni_elektriny08_2023.pdf (velikost: 3 MB)

Datum vyvěšení: 23.08.2023

Datum vložení: 23.08.2023

Usnesení č. 4/2023 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

Datum vyvěšení: 10.07.2023

Datum vložení: 10.07.2023

Rozpočtové opatření č. 5/2023

rozpoctove_opatreni5_2023.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 17.05.2023

Datum vložení: 17.05.2023

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

zastupitelstvo_pozvankaa06_2023.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 26.06.2023

Datum vložení: 26.06.2023

Usnesení č. 3/2023 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3_2023.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 15.06.2023

Datum vložení: 15.06.2023

Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

priloha1_fin2-12m_06_2023.pdf (velikost: 7 MB)

Datum vyvěšení: 14.06.2023

Datum vložení: 14.06.2023

Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Datum vyvěšení: 14.06.2023

Datum vložení: 14.06.2023

Příloha č.2: Rozvaha

priloha2_rozvaha_06_2023.pdf (velikost: 1.8 MB)

Datum vyvěšení: 14.06.2023

Datum vložení: 14.06.2023

Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka)

Datum vyvěšení: 14.06.2023

Datum vložení: 14.06.2023

Příloha č.2 - Příloha k výkazům k 31. 12. 2022

priloha2_06_2023.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 14.06.2023

Datum vložení: 14.06.2023

Závěrečný účet obce za rok 2022

zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2022_06_2022.docx (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 14.06.2023

Datum vložení: 14.06.2023

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

zastupitelstvo_pozvanka06_2023.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 29.05.2023

Datum vložení: 29.05.2023

Usnesení č. 2/2023 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni2_2023.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 23.05.2023

Datum vložení: 23.05.2023

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku05_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.05.2023

Datum vložení: 23.05.2023

Návrh - Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2022

navrh_zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2022_05_2023.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 19.05.2023

Datum vložení: 19.05.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023

rozpoctove_opatreni4_2023.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 30.4.2023

Datum vložení: 30.4.2023

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

zastupitelstvo_pozvanka05_2023.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 26.04.2023

Datum vložení: 26.04.2023

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

vyhlaska_dan_z_nemovitosti2023.pdf (velikost: 0.1 MB)

vyhlaska_dan_z_nemovitosti04_2023.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 24.05.2023

Datum vložení: 24.04.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Králova pila

vyhlaska_oop_zmena_provozu_kralova_pila04_2032.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 12.04.2023

Datum vložení: 12.04.2023

Krajský úřad Pardubice - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent pro oblast ekonomiky a vzdělávání

vyberove_rizeni_kraj04_2023.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 11.04.2023

Datum vložení: 11.04.2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023

rozpoctove_opatreni3_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 31.03.2023

Datum vložení: 31.03.2023

Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Všeradov

vyhlaska_projednani_navrhu_uplatnovani_up_vseradov03_2023.pdf (velikost: 0.5 MB)

navrh_zpravy_uplatnovani_up_vseradov03_2023.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 30.03.2023

Datum vložení: 30.03.2023

Záměr obce Vysočina - Prodej a pronájem pozemků

zamer_prodej_pronajem_pozemku03_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 29.03.2023

Datum vložení: 29.03.2023

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2023

smlouva_poskytnuti_dotace2_2023.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 20.3.2023

Datum vložení: 20.3.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - odvoz sedimentu

verejna_vyhlaska_oop_uprava_provozu_03_2023.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 15.03.2023

Datum vložení: 15.03.2023

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Hlinecko za rok 2022 a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2022

navrh_zu_somh_za2022.DOCX (velikost: 0.1 MB)

zprava_o_auditu_za2022.pdf (velikost: 1.5 MB)

Datum vyvěšení: 06.03.2023

Datum vložení: 06.03.2023

Komunální služby Hlinecko, svazek obcí - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2022

ks_hlinecko_navrh_zaverecneho_uctu_za2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

ks_hlinecko_zprava_o_auditu_za2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.03.2023

Datum vložení: 03.03.2023

Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2023

rozpoctove_opatreni1-2_2023.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 28.02.2023

Datum vložení: 28.02.2023

Usnesení č. 1/2023 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni1_2023.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 28.02.2023

Datum vložení: 28.02.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků.

seznam_pozemku_vysocina_letak03_2023.pdf (velikost: 0.8 MB)

seznam_pozemku_vysocina03_2023.xlsx (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 01.03.2023

Datum vložení: 01.03.2023