logo obce Vysočina


Memoriál Ladislava Drápalíka - Dřevíkov

V sobotu 5. září se uskutečnil 17. ročník hasičského Memoriálu Ladislava Drápalíka. Zasoutěžit si a prožít pohodové odpoledne přijelo 9 družstev včetně jednoho ženského. Velmi nás potěšilo, že se zúčastnily všechny místní sbory a hojná účast fandících diváků. Soutěžilo se dvoukolově, požární útok následovala štafeta s ruční předávkou vody, která velmi zamíchala konečným pořadím. Mezi mužskými družstvy zvítězil sbor ze Studnic, kterému opět patří putovní trofej. Uvidíme se znovu za rok při 18. ročníku.


Setkání malířů Vysočiny

Ve čtvrtek 13.8. se ve Rváčově konalo setkání s autory obrazů „Výstavy obrazů malířů Vysočiny“. Pozvání přijal i senátor Jan Tecl, pod jehož záštitou se letošní ročník konal. Vystavující osobně představili svá díla a zbyl i čas na zajímavé povídání.


Nakládání s odpadem


Nákup ochranných prostředků pro hasičskou jednotku

V letošním roce jsme získali dar z NADACE AGROFERT ve výši 70.000,- Kč na zakoupení ochranných pracovních pomůcek pro členy výjezdové jednotky požární ochrany. Bylo zakoupeno 8 ks kompletů v celkové hodnotě 183.000,- Kč. Za dar děkujeme.


Výstava obrazů malířů Vysočiny


Činnost hasičské výjezdové jednotky

V sobotu 20.června odpoledne byla aktivována hasičská výjezdová jednotka za účelem monitorování stavu toku na řece Chrudimce ve Svobodných Hamrech. V důsledku trvalého deště bylo třeba regulovat stav Hamerské přehrady a reálně hrozilo vyhlášení druhého povodňového stupně a rozvodnění řeky do obydlených oblastí. 7 členů jednotky proto preventivně naplnilo pytle s pískem a následně zabezpečili nejníže položené objekty. Do nedělního rána pak monitorovali stav vody v řece. K rozlití nakonec nedošlo.


Rozvoz dezinfekce

V pátek 10. dubna členové výjezdové jednotky rozvezli našim občanům dezinfekci Anti Covid. Hasiči jí předali více než 700 litrů a do každé domácnosti informační leták.


Výroční valná hromada SDH okrsku Trhová Kamenice

V pátek 14. 2. 2020 se ve Svobodných Hamrech konala Výroční valná hromada SDH okrsku Trhová Kamenice. Hodnotil se rok 2019, schvaloval plán činnosti na letošní rok a řešily se aktuální otázky.


Setkání s pracovníky CHKO

V úterý 25.2. se v knihovně ve Rváčově konalo Setkání s pracovníky CHKO Žďárské vrchy. Hlavním tématem byla kůrovcová kalamita, ale došlo i na řadu dalších otázek.


Beseda o cestě po Gruzii

V úterý 25.2. se konala další beseda o cestování s panem Měkotou, tentokrát v Možděnici. Vyprávění o Gruzii mělo velký úspěch.


Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů

Lednové víkendy jsou tradičně vyhrazeny Výročním valným hromadám zdejších sborů dobrovolných hasičů. Postupně proběhly ve všech místních částech první ve Rváčově a poslední na Dřevíkově. Letošní valné hromady byly volební, jednotlivé sbory si volily své představitele, včetně starosty, velitele a dalších funkcí. Byla hodnocena loňská činnost, hospodaření a nastíněny plány na letošek. Všem sborům přejeme úspěšný rok 2020 bez vážných a nenadálých událostí.


Beseda o cestě po Gruzii

V úterý 4. února se konala cestovatelská beseda s Miroslavem Měkotou o putování po Gruzii. Vyprávění bylo velice poutavé, zajímavé a všem se moc líbilo. Podobná beseda se bude konat 25.2. v Možděnici a 10. března budeme pokračovat v knihovně, tentokrát o Islandu. Všichni jste srdečně zváni.


03.10.2020

Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje

vysledky_volby_pk_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

30.11.2020

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného + komentář

cena_vodneho_stocneho11_2020.pdf (velikost: 0.4 MB)

komentar_cena_vodneho_stocneho11_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

Mikroregion Odersko

Ve středu 9. října navštívili naši obec představitelé obcí Dobrovolného svazku Odersko. Společně jsme jim představili areál SK Rváčov, knihovnu, Obecní úřad, prodejny, které provozujeme a výjezdovou jednotku SDH. Zajímali se i o připravované projekty. V průběhu dne došlo na prezentaci MAS Hlinecko a na návštěvu Veselého Kopce.


Zájezd do Horáckého divadla

Kulturní komise obce uspořádala ve středu 30.10. další zájezd do Horáckého divadla na představení "Zahrádky". Jedná se o komedii o sousedských vztazích, plotech a ukradeném trpaslíkovi. Představení se všem účastníkům líbilo.


Vánoční konzert - Sv. Mikuláš

V sobotu 7.12. se konal tradiční Sváteční koncert v kostele sv. Mikuláše ve Rváčově. S krásným programem vystoupil pěvecký sbor Jeřabiny z Trhové Kamenice. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek bude použit na opravu hřbitovní zdi.


Vánoční setkání v Možděnici

V úterý 17.12. se konalo Vánoční setkání v Domově s pečovatelskou službou v Možděnici. Jak je dobrým zvykem, s krásným programem vystoupily děti z mateřské školy z Trhové Kamenice se svými učitelkami. Setkání přineslo do domova příjemnou předvánoční atmosféru. Děkujeme.


Memoriál Ladislava Drápalíka - Dřevíkov

V sobotu 7.9. se na Dřevíkově uskutečnil již 16. ročník Memoriálu Ladislava Drápalíka v požárním útoku a netradiční disciplíně s předávkou vody. I přes nepřízeň počasí přijelo 7 družstev mužů a 2 družstva žen. V mužích s přehledem zvítězili hasiči ze Studnic, kteří tím obhájili loňské prvenství. V kategorii žen pak uspěly hasičky ze Ždírce nad Doubravou. Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony, divákům a hostům za podporu a těšíme se na viděnou při dalším ročníku.


26.06.2020

Řád veřejného pohřebiště obce Vysočina

rad_pohrebiste06_2020.pdf (velikost: 6.8 MB)

Datum vyvěšení: 26.06.2020

115. výročí od založení SDH Rváčov

V sobotu 21. 9. 2019 si dobrovolní hasiči ve Rváčově připomněli výročí uplynutí 115. let od založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy se zúčastnil i hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický. Po slavnostním průvodu a položení věnce u pomníku padlých pokračoval program ve sportovním areálu. Následovalo seznámení s historií, zdravice hostů a řada ukázek hasičských zásahů a techniky. O příjemnou atmosféru se svým vystoupením starala Hlinečanka.


Výstava obrazů malířů Vysočiny

Ve čtvrtek 20.6.2019 byla slavnostně zahájena „Výstava obrazů malířů Vysočiny“ ve Rváčově. Výstava se koná pod záštitou senátora pana Jana Tecla. Vystavuje celkem 10 autorů a ke zhlédnutí jsou i práce klientů Domova sociálních služeb ze Slatiňan. Poděkování patří dětem ze ZŠ v Trhové Kamenici, které pod vedením paní učitelky Lýdie Kárské, připravily krásný kulturní program. Dále jsou představeny i výtvarné práce, které vznikly v projektu „Vysočina maluje“. Tento projekt finančně podpořil Pardubický kraj. Je otevřeno denně, mimo pondělí, od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do 18.8.2019.


Blesková povodeň a krupobití

Ve čtvrtek 29. 8. 2019 postihla naši obec silná lokální bouře. Popadalo několik stromů a Možděnici doslova zaplavil silný déšť doplněný kroupami. Došlo k zatopení místních komunikací a několika sklepů. Všem, kdo se zapojil, děkujeme za pomoc při odstraňování vzniklých škod.


Návštěva senátora Tecla

V pondělí 10.6.2019 navštívil naši obec senátor pan Jan Tecl. Diskutovali jsme o aktuálních problémech venkova a o nutnosti zachování základních služeb i v malých obcích. Pan senátor zároveň vyhověl naší žádosti a přijal záštitu nad letošní Výstavou obrazů malířů Vysočiny ve Rváčově.


Cvičení hasičské výjezdové jednotky

Ve čtvrtek 27.6. se uskutečnilo cvičení výjezdové jednotky hasičů. Bylo zaměřené především na kontrolu provozuschopnosti vodních čerpadel, jejich údržbu a dále na přípravu pytlů s pískem pro použití při povodních. Řeka Chrudimka již letos zahrozila vylitím z břehů po vydatných deštích. Členové jednotky se pravidelně cvičí a jsou připraveni k případnému zásahu.


Možděnecký výšlap

Dne 8. 5. 2019 se jako každoročně uskutečnil, letos již počtvrté, "Možděnecký výšlap". Letos jsme se vydali autobusem z křižovatky do Nasavrk, kde jsme se podívali do muzea, čímž jsme výšlap započali. Z Nasavrk jsme křížem krážem prošli Strádovské peklo, stavili se na Boice a cestu jsme zakončili výborným jídlem v Hospodě pod Lipou.


Vítání občánků 2019

V sobotu 27. dubna jsme na obecním úřadě přivítali nejmladší občánky naší obce. S hezkým programem vystoupily žákyně ze ZŠ z Trhové Kamenice. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů.


23.11.2019

Sleva na kartu IREDO a další informace k cestování na železnici v kraji

desatero_cestovani_vlaky_pak11_2019.docx (velikost: 0 MB)

Horácké divadlo Jihlava

Ve středu 3.4. se konal zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě. Tentokrát jsme měli možnost vidět představení „Škola základ života“. Divadlo bylo beznadějně vyprodané a všichni se výborně bavili.


Oslavy MDŽ

Na Vysočině se slavilo MDŽ. První akcí k Mezinárodnímu dni žen byl 2.3. Babský bál v Možděnici, následovaly 9.3. oslavy ve Rváčově, Svobodných Hamrech a ve Dřevíkově. Program se vydařil a všem se líbil. Velké poděkování patří pořadatelům.





Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko